Istoty

pre ľudí narodených v socializme boli študovať a zamestnať sa.

Po ukončení strednej  školy som sa zamestnala a postupovala som po rebríčku funkcií a medzitým som ukončila vysokú školu, postúpila do funkcie ekonómky  a neskôr  ekonomickej riaditeľky. Rok  1989 priniesol  zmenu,nastúpila trhová ekonomika. Vynaložila som nemalé prostriedky na rôzne kurzy, získala certifikáty z daní, financií, manažmentu a robila som si nádeje  ako už mám zabezpečené zamestnanie. Stále som žila v predstave zamestnania, ktoré by mi dalo istoty, o ktorých sme boli a niektorí aj sme doteraz presvedčení.Avšak stalo sa, že tu boli prví nezamestnaní a presvedčili sa o tom, že naše istoty nie sú doživotné. Je ešte dnes zamestnanie istota?