Súčasné istoty

sú skôr neistoty.

1/ nezamestnanosť v SR od roku 2010 činí cca 14 %., nezamestnanosť mladých ľudí od roku 2010 sa pohybuje  nad 30 %.

2/ nerovnosť v odmeňovaní - ženy so stredoškolským vzdelaním  dostávajú 69,4% miezd mužov, ženy s VŠ 67,5 %, čoho dôsledkom sú nižšie platy, následne aj nízke dôchodky, ak  v budúcnosti vôbec budú...

3/úroveň vzdelania - naše školstvo pripravuje študentov na to, aby sa stali zamestnancami, ale nevytvára pracovné miesta, je na míle vzdialené informačnej dobe, v ktorej žijeme teraz.

Čo si majú počať tie tisíce absolventov, ktorí každý rok ukončia školy a nemajú uplatnenie?

 "Znalosti samy o sebe nemajú žiadnu cenu. Hodnotu im dá až ich využitie."De Haven Brad

Doterajšia cesta nikam nevedie, preto :