Volám sa Oľga

a pokúsim sa odovzdať svoje skúsenosti z pracovného života, aby ste sa poučili z toho, že spoliehať sa na vládu, zriadenie alebo kohokoľvek iného nie je múdre. Spoliehajte sa len na seba.